main image: Halupczok uhonorowany Srebrnym Laurem
Firma Halupczok została laureatem w prestiżowym plebiscycie "Laury Umiejętności i Kompetencji 2020" organizowanym przez Opolską Izbę Gospodarczą, będąc nagrodzoną "Srebrnym Laurem" w kategorii "Udana inwestycja". Uroczysta gala wręczenia nagród, w której udział wzięło blisko 400 przedsiębiorców, w tym władze lokalne w randze marszałka i wojewody, odbyła się w piątek 25 czerwca br. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. Zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia.

Kandydaturę firmy Halupczok w tym regionalnym plebiscycie wysunął Mirosław Wieszołek, Burmistrz Gminy i Miasta Ozimek. O przyznaniu nagrody zadecydowała kapituła, w której zasiedli m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich, Prezydent Miasta Opola, członkowie Rady Opolskiej Izby Gospodarczej i laureaci minionych edycji konkursu. Rangę nagrody podkreśla fakt, że kapituła doceniła firmę Halupczok za imponujący rozmiar inwestycji w rozwój biznesu, produktów i usług, innowację stosowanych technologicznych rozwiązań, kreowanie nowych miejsc pracy przy stwarzaniu stabilnych warunków zatrudnienia, dbałość o środowisko naturalne oraz wpływ na promocję Polski w świecie. Wszystkie elementy, które na stałe wpisane w misję firmy, stanowią fundament jej codziennego funkcjonowania.

Historia „Laurów” sięga 1992 roku, kiedy Regionalna Rada Gospodarki przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach wspólnie z Zarządem Telewizji Polskiej S.A. oddział terenowy w Katowicach, redakcjami: Radia Katowice i Trybuny Śląskiej postanowili co roku nagradzać Laurami Umiejętności i Kompetencji „nieprzeciętnych menadżerów, firmy, organizacje i instytucje, które wprowadzają skuteczne rozwiązania restrukturyzacyjne i torują drogę nowoczesnej gospodarce rynkowej”. Obecnie Instytucjami wiodącymi w zakresie wyłaniania kandydatów do tego zaszczytnego wyróżnienia są regionalne Izby Gospodarcze w Katowicach, Opolu, Bielsku-Białej i Częstochowie oraz powoływana co roku kapituła.
Listę laureatów konkursu poznać można odwiedając stronę internetową Opolskiej Izby Gospodarczej, a o specyfice działalności każdego z nich przeczytać w okolicznościowym specjalnym wydaniu magazynu Forum Opolskiego Biznesu. Zapraszamy do lektury i wspólnego celebrowania sukcesu naszego Zespołu.

Znajdź najbliższy salon

Odwiedź nas

Współpraca zagraniczna

Zostań partnerem Halupczok

Veneta Cucine

Włoskie meble kuchenne