Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ramach strony internetowej jest ADRIAN HALUPCZOK STOLARSTWO I USŁUGI MEBLOWO BUDOWLANE SP Z O. O., ul. Poprzeczna 17A, 46-040 Krzyżowa Dolna (KRS: 0001100547 NIP: 9910555366, REGON: 528509367).
 2. Dla celu kontaktu z administratorem danych osobowych, w zakresie przetwarzania danych osobowych, proszę kierować wiadomości na adres email: kontakt@meble-halupczok.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO.
 4. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych takich jak: nazwisko, imię, adres e-mail oraz numer telefonu jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego korzystania z usług:
  • nawiązania kontaktu przy pomocy formularza kontaktowego na stronie internetowej, na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • prowadzenie działań analitycznych lub marketingowych internetowego, na podstawie zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażonej za pomocą czynności potwierdzającej zgodę w postaci zaznaczenia checkboxa lub w postaci zgody na zainstalowanie cookies stosowanych rozwiązań marketingowych lub analitycznych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a.RODO.
 5. Z zastrzeżeniem przypadków, gdy obowiązek dalszego udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub świadczenia usługi, Administrator może przekazywać danych osobowe Użytkownika podmiotom tj. hostingodawca poczty e-mail oraz strony internetowej, dostawcy oprogramowania, firmy świadczące usługi IT, współpracujący z nami franczyzobiorcy, a także inne podmioty uprawnione na mocy prawa.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego przetwarzanych danych osobowych (w tym prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych), żądanie uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem RODO lub ustawy
  o ochronie danych osobowych. W czynnościach, gdzie podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Użytkownikowi przysługuje także prawo do jej odwołania.
 7. Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe określone w pkt 4 przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia usług, których stroną jest Użytkownik, a także do momentu wycofaniu przez niego zgody na dalsze ich przetwarzanie.
 8. Administrator korzysta głównie z usług dostawców, którzy znajdują się głównie w Polsce i innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy dostawcy mogą mieć swoje siedziby poza granicami EOG. Administrator zapewnił, że dostawcy zapewniają wysoki poziom ochrony danych osobowych. Zapewnienie to wynika między innymi z zastosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa podmiotu w mechanizmie Data Privacy Framework.
 9. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w poszczególnych procesach można odnaleźć w treści dedykowanych klauzul informacyjnych znajdujących się w zakładce „RODO” na stronie internetowej.
 10. Portal w sposób automatyczny gromadzi następujące dane:
  • adres IP,
  • identyfikator sesji,
  • typ użytej przeglądarki internetowej.

Polityka Cookies

 1. Administrator używa plików cookies w celu gromadzenia danych na temat interakcji użytkownika oraz konfiguracji jego urządzenia podczas korzystania z naszych witryn internetowych. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniach użytkowników, którzy odwiedzają naszą stronę.
 2. Pliki cookies, często określane jako „ciasteczka”, to specjalne dane informatyczne, które przechowuje się na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, okres przechowywania oraz unikalny numer identyfikacyjny.
 3. Pliki cookies mogą być podzielone na różne kategorie w zależności od ich funkcji:
  • Cookies niezbędne do działania strony: Te pliki cookies są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Bez nich nie bylibyśmy w stanie świadczyć podstawowych usług, takich jak formularz kontaktowy.
  • Cookies analityczne: Służą do zbierania informacji na temat sposobu korzystania z naszej witryny. Pomagają nam lepiej zrozumieć, jak nasi użytkownicy przeglądają strony internetowe, jakie treści są najbardziej popularne i gdzie możemy dokonać ulepszeń.
  • Cookies reklamowe: Są wykorzystywane do dostarczania spersonalizowanych treści reklamowych użytkownikom. Mogą być używane przez nas lub przez naszych partnerów reklamowych w celu wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w różnych celach, takich jak:
  • analiza i badania oglądalności, w szczególności tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny internetowej, przy wykorzystaniu rozwiązań firm trzecich tj. Google Analytics;
  • zbieranie i przechowywanie danych dotyczących personalizacji stron internetowych, co umożliwia nam dostarczenie bardziej spersonalizowanego sposobu korzystania ze strony internetowej.
 5. Warto zaznaczyć, że wiele przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies i zapisuje je na urządzeniach użytkowników. Jednak użytkownicy serwisu mają możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies w dowolnym momencie. Można to zrobić, blokując automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub decydując o informowaniu o każdorazowym zapisaniu plików cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
 1. Administrator serwisu stosuje pliki cookies w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, a ich używanie odbywa się z poszanowaniem prywatności użytkowników. Szanujemy Twoje prawo do wyboru, czy chcesz akceptować pliki cookies, dlatego dajemy Ci możliwość dostosowania ustawień zgodnie z Twoimi preferencjami.
 2. Jeśli zdecydujesz się na zmianę ustawień dotyczących plików cookies i zablokujesz ich obsługę, uprzedzamy, że może to wpłynąć na pełną funkcjonalność naszej witryny, a niektóre usługi mogą nie działać poprawnie. Jednak Twoje decyzje w zakresie plików cookies nie wpłyną na Twoje prawa ani dostęp do podstawowych funkcji .

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADRIAN HALUPCZOK STOLARSTWO I USŁUGI MEBLOWO BUDOWLANE SP Z O. O., ul. Poprzeczna 17A, 46-040 Krzyżowa Dolna (KRS: 0001100547 NIP: 9910555366, REGON: 528509367).
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: kontakt@meble-halupczok.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
  1. na podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz wyrażonej zgody – art. 6 ust.1 lit. c i a RODO – dla umów o pracę
  2. na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz wyrażonej zgody- art. 6 ust. 1 lit. b i a dla umów cywilnoprawnych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji
w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom takim jak: portale rekrutacyjne, hostingodawca poczty e-mail,  dostawcy systemów chmurowych, firmy zajmujące się obsługą IT, dostawcy oprogramowania, dostawcy komunikatorów oraz inne podmioty, gdy wynika to z przepisu prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji lub upływu roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje dane będą przetwarzane do odwołania zgody, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy. 
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wyrażenia sprzeciwu.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

 

a.       Zgoda na przyszłe rekrutacje

 

Jeżeli wyrażają Państwo chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowane przez naszą spółkę, prosimy o dodanie do treści CV odpowiednią treść zgody:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach przez ADRIAN HALUPCZOK STOLARSTWO I USŁUGI MEBLOWO BUDOWLANE SP Z O. O., ul. Poprzeczna 17A, 46-040 Krzyżowa Dolna (KRS: 0001100547 NIP: 9910555366, REGON: 528509367), jako administratora moich danych osobowych przez okres 12 miesięcy.  Administrator powiadomił mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez zgłoszenie oświadczenia na adres: kontakt@meble-halupczok.pl

Zgody oraz obowiązki informacyjne dla formularzy kontaktowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADRIAN HALUPCZOK STOLARSTWO I USŁUGI MEBLOWO BUDOWLANE SP Z O. O., ul. Poprzeczna 17A, 46-040 Krzyżowa Dolna (KRS: 0001100547 NIP: 9910555366, REGON: 528509367). Pani/Pana dane zbierane są w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie. Ma Pani/Pana prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, odwołania zgody, wyrażenia sprzeciwu. Szczegóły dotyczące przetwarzania dostępne są na stronie www.meble-halupczok.pl w zakładce ,,RODO”.

 

 

a.       Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADRIAN HALUPCZOK STOLARSTWO I USŁUGI MEBLOWO BUDOWLANE SP Z O. O., ul. Poprzeczna 17A, 46-040 Krzyżowa Dolna (KRS: 0001100547 NIP: 9910555366, REGON: 528509367).
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem email: kontakt@meble-halupczok.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom takim jak: hostingodawca poczty e-mail, hostingodawca strony www, dostawcy systemów chmurowych, firmy zajmujące się obsługą IT, dostawcy oprogramowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, lecz nie dłużej niż pół roku od daty udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania zapytania poprzez formularz kontaktowy.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Dodatkowe klauzule informacyjne

 1. Klauzula dla klienta lub kontrahenta

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADRIAN HALUPCZOK STOLARSTWO I USŁUGI MEBLOWO BUDOWLANE SP Z O. O., ul. Poprzeczna 17A, 46-040 Krzyżowa Dolna (KRS: 0001100547 NIP: 9910555366, REGON: 528509367).
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: kontakt@meble-halupczok.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. realizacji umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z przesłanką z art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 5. realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem finansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 6. dochodzenia roszczeń na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 7. utrzymania relacji biznesowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom takim jak: firma zajmująca się obsługą finansowo księgową, hostingodawca poczty e-mail, dostawcy systemów chmurowych, firmy zajmujące się obsługą IT, dostawcy oprogramowania, dostawcy komunikatorów, Poczta Polska S.A., kancelarie prawne oraz inne podmioty, gdy wynika to z przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Dane z dokumentów finansowych będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa z zakresu rachunkowości.
 11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
 12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 13. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00.
 14. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

2. Klauzula dla osób fizycznych pełniących funkcję członków organów osób prawnych, prokurentów, pełnomocników, reprezentantów klientów lub kontrahentów oraz osób kontaktowych ze strony klienta

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADRIAN HALUPCZOK STOLARSTWO I USŁUGI MEBLOWO BUDOWLANE SP Z O. O., ul. Poprzeczna 17A, 46-040 Krzyżowa Dolna (KRS: 0001100547 NIP: 9910555366, REGON: 528509367).
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: kontakt@meble-halupczok.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  
 1. nawiązywania relacji biznesowych w tym podpisywania umów lub w celu kontaktu w związku z realizacją umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO 
 2. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
 3. realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem finansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom takim jak: firma zajmująca się obsługą finansowo księgową, hostingodawca poczty e-mail, dostawcy systemów chmurowych, firmy zajmujące się obsługą IT, dostawcy oprogramowania, dostawcy komunikatorów, Poczta Polska S.A., kancelarie prawne oraz inne podmioty, gdy wynika to z przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Dane z dokumentów finansowych będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa z zakresu rachunkowości. 
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.  
 5. Pani/Pana dane pozyskaliśmy: 
 • w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą reprezentującą spółkę – od podmiotu, w którym pełni Pani/Pan funkcję członka organów osób prawnych oraz z krajowych rejestrów gospodarczych, 
 • w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą wyznaczoną przez podmiot do kontaktu: od podmiotu, w którym pełni Pani/Pan tę funkcję w ramach realizowanej umowy. 
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00.
 2. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje. 

 

 1. Klauzula informacyjna dla osób wyrażających opinię, prowadzących korespondencję za pomocą portali społecznościowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADRIAN HALUPCZOK STOLARSTWO I USŁUGI MEBLOWO BUDOWLANE SP Z O. O., ul. Poprzeczna 17A, 46-040 Krzyżowa Dolna (KRS: 0001100547 NIP: 9910555366, REGON: 528509367).

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-210/16 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein / Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, TSUE uznał, że jesteśmy współadministratorami z operatorem portalu społecznościowego.

 

 1. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: kontakt@meble-halupczok.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia komunikacji
  w ramach kont na portalach Facebook i Instagram, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez
  Meta Platforms Inc. w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcy portalu społecznościowego – Meta Platforms Inc (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia). oraz Meta Platforms Inc są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-210/16. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie:https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Inc są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 4. Meta Platforms Inc. z uwagi na globalny przepływ danych w ramach serwisów może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie standardowych klauzul umownych wiążących Meta Platforms Inc.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem do nas prywatnej wiadomości. W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Meta Platforms Inc.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu lecz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.
 1. Klauzula dla osób wnioskujących o realizację praw przysługujących im na mocy RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADRIAN HALUPCZOK STOLARSTWO I USŁUGI MEBLOWO BUDOWLANE SP Z O. O., ul. Poprzeczna 17A, 46-040 Krzyżowa Dolna (KRS: 0001100547 NIP: 9910555366, REGON: 528509367).
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: kontakt@meble-halupczok.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane jako kategoria odnośnych danych takich jak: imię i nazwisko, adres, będą w celu realizacji praw takich jak:

– prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą;

– prawo do sprostowania danych;

– prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

– prawo do ograniczenia przetwarzania;

– prawo do przenoszenia danych;

– prawo do sprzeciwu

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

oraz w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art.6. ust.1.lit.f RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom takim jak: Poczta Polska S.A., firmy świadczące pomoc prawną, hostingodawca poczty e-mail, dostawca oprogramowania, firmy świadczące usługi IT oraz inne podmioty upoważnione na mocy prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawa, a ich niepodanie uniemożliwi realizację Pani/Pana praw.
 6. Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Znajdź najbliższy salon

Odwiedź nas

Współpraca zagraniczna

Zostań partnerem Halupczok