Wzrost konkurencyjności


Karina Halupczok

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
CEL:
UTRZYMANIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w ramach
działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 79 524, 06 zł (słownie:
siedemdziesiąt dziewięc tysięcy pięcset dwadzieścia cztery zloty 06/100).Halupczok S.C. Adrian Halupczok, Karina Halupczok

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
CEL:
UTRZYMANIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w ramach
działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 110 891, 01 zł (słownie:
sto dziesięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden zł 01/100).
Adrian Halupczok Stolarstwo i Usługi Meblowo Budowlane

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

CEL:

UTRZYMANIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w ramach

działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego

Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 250 643,10 zł (słownie:

dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 10/100).
Adrian Halupczok Stolarstwo i Usługi Meblowo Budowlane

 

realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w firmie Adrian Halupczok Stolarstwo i Usługi Meblowo Budowlane”

 

Celem projektu jest zwiększenie innowacji z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz rozwój w zakresie stosowania produktów i usług opartych na TIK. W wyniku realizacji projektu firma zwiększy dodatkowo zatrudnienie i stworzy nowe miejsca pracy.

Wdrożone rozwiązania wpłyną bezpośrednio na proces produkcji i sprzedaży produktów dzięki szybkości przetwarzania danych i łatwości w ich zarządzaniu. Wdrożone rozwiązania pozwolą
na zwiększanie liczby klientów, podniesienie ich poziomu zadowolenia ze współpracy z firmą, a także ułatwią proces zarządzania firmą w wielu jej aspektach (zwiększenie możliwości rozwoju firmy
a tym samym całego sektora MSP w regionie i kraju.

 

 

Całkowity koszt projektu: 615 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 295 138,50 PLN
 

Adrian Halupczok Stolarstwo i Usługi Meblowo-Budowlane

 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Rozwój firmy Stolarstwo i Usługi Meblowo-Budowlane Adrian Halupczok poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych”.

  

Głównym celem projektu jest zwiększenie sprzedaży na eksport poprzez promocję produktów marki Halupczok na zagranicznych rynkach europejskich. Promowane produkty charakteryzują się wieloma przewagami konkurencyjnymi nad podobnym asortymentem oferowanym na poszczególnych rynkach zagranicznych, dlatego niezbędna jest ich odpowiednia promocja w celuzwiększenia sprzedaży zarówno indywidualnej jak i hurtowej.

  

Wartość projektu: 525 760,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 199 263,04 PLN

Fundusze europejskie 

Firma Stolarstwo i Usługi Meblowo-Budowlane
Adrian Halupczok

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie współpracy gospodarczej i promocja nowych produktów na nowych rynkach zagranicznych”

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorcy w skali krajowej i międzynarodowej poprzez wprowadzenie nowych produktów do oferty firmy. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia innowacyjności firmy i jej oferty, a tym samym wpłynie na podniesienie atrakcyjności regionu województwa opolskiego oraz jego pozycji.

Wartość projektu: 582 943,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 291 413,21 zł

 

Firma Stolarstwo i Usługi Meblowo-Budowlane

Adrian Halupczok
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie Adrian Halupczok  Stolarstwo  i Usługi Meblowo Budowlane  Krzyżowej Dolina."

 

Celem projektu jest rozbudowa  systemów informatycznych  poprzez wdrożenie modułów dedykowanych poszczególnym grupom pracowników oraz kontrahentom. Efektem wdrożenia będzie poprawa jakości komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami w firmie oraz między firmą i kontrahentami poprzez jej przyspieszenie i unifikację. Wdrożenie spowoduje również optymalizację obiegu informacji oraz automatyzację części procesów.

Wartość całkowita projektu:  1 015 408,05 zł

Dofinansowanie  projektu z UE: 280681,90  zł

Salony

Zapraszamy do kontaktu. Nasze salony meblowe czekają na Ciebie!

Nasz zespół konsultantów i doradców pomoże w podjęciu decyzji, by Twoje wymarzone wnętrze przybrało realnych kształtów. Skontaktuj się z nami w dogodny dla Ciebie sposób:
tel./fax: +48 77 465 14 76
mail: biuro@meble-halupczok.pl

zobacz wszystkie

Porozmawiaj z ekspertem email email
Zadzwoń do naszego projektanta
Tel.: +48 735 200 750

 
Przetwarzanie danych osobowych
Copyright © Halupczok
Projekt i wykonanie: commplace.pl