Firma není jen místo, jsou to především lidé. Jejich kompetence, talenty, nasazení a kreativita umožňují vytvořit profesionální tým. Dnes se mé sny plní, protože v naší firmě pro vás tvoří skvělí architekti, technologové dřeva, truhláři, montéři, kterým jejich práce přináší obří uspokojení. Od začátku jsem si nejvíce cenil péče o detaily, materiály, kvalitu a funkčnost produktu. Úspěch jsem založil na vzájemné důvěře svých zákazníků a zaměstnanců. Spojením řemeslnické tradice s moderními materiály, vzory a technologií mohu realizovat vaše sny ke společné spokojenosti.

Adrian Halupczok – majitel

WORLD OF HEART

Nejkrásnější příběhy plynou přímo ze srdce. Návrhy našich moderních kuchyní jsou jako ta vyprávění, v nichž se inspirace a vzrušení čerpá přímo ze světa, který nás obklopuje, a spojují se se zkušenostmi a energií týmu našich projektantů. Synergie všech těchto faktorů buduje nové kontexty, v nichž je srdce vždy ústředním referenčním bodem – naprosto stejně jako kuchyně, která je prostorem pro obyčejné i mimořádné události rodinného života. Je to energií bijící, zážitky a vzrušením přetékající srdce každé domácnosti.

Při hledání lehkosti formy tvoříme moderní kuchyně na míru daleko překračující standardy všeobecných řešení nebo banálního stylu. Krásné a elegantní. V otevřené, plastické a flexibilní podobě, odpovídající individuálním potřebám našich zákazníků. Podobě, která se vynořuje z nejlepších vzorů, jíž konečný tvar nevdechují architekti, ale členové domácnosti – utvářející rodinné příběhy, jednoduché a zároveň vznešené. Proto jsou naše moderní kuchyně Halupczok více než srdce domu. Jde o všestranné a syntetické pojímání rodinných výzev a očekávání, nadějí, emocí, kompilaci minulých a budoucích událostí.

Moderní kuchyně inspirované elegantní, dokonalou formou odrážejí tužby a aspirace našich zákazníků.

Kuchyně jsou složité, jako lidské příběhy

WORLD OF HUMAN

 

Čerpáme z jeho vizí. Čerpáme ze zkušeností našich projektantů a z emocí našich zákazníků.
Utváříme nová řešení, když překračujeme konvence, spojujeme a dělíme, operujeme s texturou, stylem a barvou. Experimentováním hledáme nejlepší řešení. Odvážně narušujeme interiérová schémata. Tvoříme moderní a vzrušující interiéry – zároveň vždy podepřené kánonem klasické krásy. Při tvorbě čerpáme ze zkušeností dokonalého týmu našich projektantů. Jejich profesionalita a tvůrčí energie jsou pro nás důležité. Stejně jako jsou důležité budoucí uživatelé našich moderních kuchyní: plní vášně, smyslu pro vkus, hledající nové zážitky. Plní individualismu, bohatí na rozmanitost. Oceňující hodnotu klasické elegance, cenící si a sdílející s námi hodnoty World of H.

Vědomi si bohatství tužeb a potřeb, pohnutí odlišností zkušeností našich zákazníků vytváříme kuchyňské světy odpovídající této různorodosti. Naše aranžmá odrážejí nejkrásnější emoce a vize našich projektantů. Jde o nekonvenční díla, pozvánku na cestu za nekonečným příběhem řemesla, stylu a vkusných detailů.

„Naše kuchyně jsou složité, jako lidské příběhy“

– Adrian Halupczok, majitel a autor značky Halupczok.

WORLD OF HOME

Domov je jako bezpečný přístav, kam se chceme vracet a hledáme tam uklidnění v nám známých prostorách. Jsou to vzpomínky a očekávání. Naděje a inspirace Jsou to emoce v čisté podobě. Jde o výsledek našich tužeb, zkušeností, prostých příběhů a vznešených okamžiků. Domov jsme my, jeho obyvatelé.

Chceme, aby se naše moderní kuchyně staly integrální součástí vašich domovů. Pozadím pro všechny tyto chvilky tvořící už známé i teprve vznikající kontexty: rodinné příběhy, vznešené události, zdánlivě prozaické okamžiky, které ve skutečnosti tvoří obraz našeho vnitřního světa.

Tvoříme projekty, které hýbou smysly. Vyrůstají z klasické elegance, směřují k umělecké nezávislosti. Tvoříme, abychom probouzeli emoce. Abychom přinášeli radost a okouzlovali. Abychom vytvořili elegantní, inspirativní a zároveň harmonický prostor – uklidňující a bezpečný. Tvoříme World of H, aby smělost našich nápadů, umění detailů a řemeslnická vášeň předčily vaše očekávání a naše kuchyně na míru vytvořily prostor pro vaše osobní zážitky.

World of Happiness

Moderní kuchyně naplněná vůní pražených kávových zrn, znějící radostí z vydařených kulinárních experimentů, zaplněná citem plynoucím z pozorování rozsypaných vloček po prvních pokusech o samostatnost u ještě neohrabaných ručiček… Může být štěstí něčím jiným než pocitem bezpečí a jistoty opory v rodině, spokojené stálosti blažených a nesmírně důležitých událostí každodennosti?

Víme, jak důležitým prostorem v životě každého z našich zákazníků jsou naše kuchyně. Tím více si ceníme důvěry, kterou jste nám projevili, a o to více se snažíme vytvářet interiéry odpovídající nejrafinovanějšímu vkusu, nejsmělejším očekáváním, nejpřísnějším ukazatelům elegance a nejprostším událostem každodenního života. Při navrhování kuchyní pracujeme s vědomím, že utváříme dobré emoce, šťastné okamžiky.

Děkujeme, že pro vás můžeme tvořit naše kuchyně.

Děkujeme, že pro vás můžeme vytvořit
naše kuchyně.

World of H

Tvoříme kuchyně na míru, aby se staly scenérii velkých událostí, zázemím jedinečných oslav, svědkem úžasných úspěchů. Častěji jsou ovšem naše kuchyně vetkány do velmi osobní každodennosti našich zákazníků. Proto v našich kuchyních na míru nenajdete nahodilá řešení, nepromyšlené akcenty. Nechybí stylová aranžmá a nejmodernější řešení.

World of H.

Heart.
Human.
Home.
Happiness.
Silné a ve sdělení jednoznačné hodnoty tvoří holistický obraz myšlenky a koncepce firmy Halupczok. Zveme k utváření tohoto světa společně s námi.

Najděte si nejbližší salon

Navštivte nás

Mezinárodní spolupráce

Staňte se partnerem společnosti Halupczok